EĞİTİM SİSTEMLERİ

 

Farklı yaklaşımlardan oluşturduğumuz bir eğitim programı uygulamaktayız.
Eğitim programımızda ki yaklaşımlarımız;

 • Proje Yaklaşımı
 • Gymboree Yaklaşımı
 • Gems(Great Exploretions in Mathand Science)Programı
 • High/Scope Yaklaşımı
 • Montesorri Yaklaşımı
 • Manth Thein Way Programından harmanladığımız bir eğitim programı uygulamaktayız.

 

PROJE YAKLAŞIMI
Proje yaklaşımı eğitimin genel amaçları, çocukların zihinsel ,duygusal,ahlaki ve estetik duyarlılıklarını geliştirerek,eğitim sürecine öğretmen kadar aktif katılımını sağlamaktır.Proje yaklaşımlı programın faydaları,

 • Bellek ,algı ve problem çözme becerilerini geliştirir.
 • Günlük yaşamla ilgili çeşitli rolleri oynamaları için olanak sağlar.
 • Çocukların bilimsel düşünce aşamalarını geliştirir, onları araştırmaya özendirir.
 • Sosyal davranışları geliştirir.
 • Olaylar arasında neden sonuç ilişkileri kurabilme olanakları sunar.
 • Duygu ve düşüncelerini grafikle ifade etme(açıklayıcı çizim yada resimler) becerisi kazandırır.
 • Çalışmalarının sonucunda elde ettikleri ürünleri paylaşarak özsaygı kazandırır.
 • Etkinliklere etkin katılım sağlanarak, kendi kendine bilgiyi elde etme  ve kalıcı öğrenmeyi destekler.
 • Çeşitli etkinliklere(dramatik oyunlar,sözlü anlatım,resim-çizim ve üç boyutlu çalışmaları içeren sanat etkinlikleri,şarkılar,oyunlar,gezi,gözlem ve deney gibi bilim etkinlikleri)katılarak kendini ifade etme becerisini ve kendine güven duygusunu geliştirir.

 

GYMBOREE YAKLAŞIMI
Çocukların merak ve kendine güven duygusunun gelişimini ,oyunlarla ve çeşitli aktivitelerle becerilerini geliştirerek desteklemeyi öneren bir yöntemdir.

 

GEMS (GREAT EXPLORETIONS in MATHAND SCIENCE ) PROGRAMI
Araştırmalar ,erken yaşlarda verilen fen ve matematik eğitiminin çocukların temel kavramları öğrenmelerinde ve okula hazır bulunuşlukla ilgili becerilerinin kazanılmasında büyük öneme sahip olduğu göstermektedir.
Bu düşünce doğrultusunda ,”Gems Eğitim Yaklaşımı” programımızda önemli bir yer teşkil etmektedir.”Great Exploration in Math and Science” sözlerinin kısaltması olan GEMS kelimesi,Türkçe olarak “Fen ve Matematikte Büyük Gelişmeler” şeklinde çevrilmiştir.
Bu Yaklaşımın Amaçları Nelerdir?

 • Bağımsız öğrenen ve eleştirel düşünebilen bireyler yaratmak,
 • Çocukların ,fen ve matematik öncü kavramları anlamalarını sağlamak,
 • Temel fen ve matematik becerilerinin önemini göstermek,
 • Fen ve matematiğe karşı olumlu bir tutum edinilmesini sağlamak.

HIGH/SCOPE YAKLAŞIMI
High/Scope programı erken çocukluk eğitiminde “etkin öğrenme” kavramını temel alır.Çocukların kendi tercihlerini yapmalarına ,karar alma mekanizmalarının geliştirilmesine ,sorumluluk almayı öğrenmelerine ,öz disiplin ve yeteneklerinin geliştirilmesine destek verilir.Çocukların yaratıcı ,girişken ,sorgulayıcı ,kendini rahatça ifade edebilen ,başkalarının görüşlerine açık bireyler olarak yetişmelerini teşvik edilir.Bunun sonucunda  da çocuğun dil gelişimi (dili kullanma becerisini –kendini ifade yeteneği-düşünme süreci vb)gelişir.

 

MONTESORİ YAKLAŞIMI
Bu yaklaşımda öğretilecek olan bilgiler,çocukların anlayabileceği düzeyde somutlaştırılır ve ezber kaygısı olmadan öğrenilmeleri için de bir takım yöntem ve materyallerle sunulur.Farklı duyu organları ile materyallerin çeşitli özelliklerini keşfetmeleri,öğrenmeleri için çocuklara  özgür ve rahatlatıcı  bir ortam sunulur.Çocuklara ihtiyacı olan çevreyi sağlamak ve o çevre içerisinde bağımsız bir şekilde öğrenmesine olanak sunmak esas alınır.

 

MATH THEIR WAY PROGRAMI
Programın amacı çocukların öncelikle doğal materyallerle çalışarak keşifler yapmaları,sembolik öğrenmeden çok kalıcı ve anlamlı öğrenme deneyimleri yaşamaları ;öğrenirken eğlenmeleridir.

 • Serbest Keşfetme
 • Örüntü Oluşturma
 • Gruplama ve Sınıflandırma
 • Sayma
 • Mukayese etme
 • Grafik oluşturma
 • Sayıları Algılama basamaklarını aşamalı olarak gerçekleştirirler.

 

 

0216 325 08 26
Koşuyolu Mah. Salih Omurtak Sok. 55-1 Kadıköy