OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN ÖNEMİ VE GEREKLİLİĞİ

 

0-6 yaş dönemi , erken çocukluk dönemi olarak adlandırılır ve gelişim ile öğrenmenin en hızlı olduğu zaman bu yaşlara rastlamaktadır.


Erken çocukluk döneminde  varolan kapasiteyi kullanması için fırsatlar sunulması, sağlıklı bir beyin gelişimine, sosyal uyuma ve güven duygusunun ortaya çıkışına olanak sağlar.


Fiziksel, duygusal, sosyal ve bilişsel alanda gelişimi desteklenmiş bireyler, yetişkin olduklarında da olumlu kişilik özellikleri göstermeye devam ederler.


Okul öncesi programına alınan çocukların, gelecekteki okul başarılarının daha yüksek ve yeterli olduğu görülmüştür. Çocuk kreş ve anaokullarında kendisine sunulan fırsatlar ve uyaranlar eşliğinde sağlıklı bir gelişim gösterir ve alt yapı hazırlar.

Okul öncesi eğitimin yararlarını kısaca özetlemek gerekirse;


*Okula ve çevreye uyum, toplumsal kurallara alışkanlık
*Akademik alanda / okul başarısında artış
*Çok yönlü gelişmeye bağlı olarak genel ve özel becerilerde artış
* Düzenli programa geçiş ile birlikte beslenme ve sağlık sorunlarda iyileşme
*Zeka puanlarında belirgin düzeyde yükselme
*Aile ile kurulan olumlu ilişkiler
Sayılabilir.


Sonuç olarak psiko-motor, bilişsel, dil, sosyal-duygusal ve özbakım alanlarında kendi kendine yetmeyi başaran ve fırsatlar eşliğinde beceriler kazanan çocuklar; erken yaşta karşılaştıkları uyaranlar ile hem daha özgüvenli hem de ilköğretime hazır şekilde sosyal hayatlarına devam edebilmektedirler…


0216 325 08 26
Koşuyolu Mah. Salih Omurtak Sok. 55-1 Kadıköy